Nezaradené

Vyšetrenie detského zraku – čo vás čaká?

Aké výkony čakajú dieťa v ordinácii očného lekára?

Zistenie, ako dieťa vidí – teda funkčné vyšetrenie zraku – hlavnou súčasťou je vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky a do blízka pomocou obrázkov, symbolov, E alebo C znakov, písmen a číslic.

Pri deťoch, ktoré ešte nehovoria alebo nekomunikujú, sa využíva tzv. test preferenčného videnia. Vyšetrenie sa robí oboma očami, aj každým okom zvlášť. Preto je dôležité dieťa pripraviť na fixovanie ponúkaného podnetu (fixácia = cielený pohľad) pri krátkom zakrytí jedného oka. Zakrytie sa vykonáva najčastejšie náplasťovým okluzorom, oklúznymi okuliarmi, najmenej vhodné je zakrytie rúk rodičom.

Vyšetrenie refrakcie (dioptrických chýb) s nutnosťou krátkej fixácie každým okom do prístroja, ktorý je umiestnený tesne pred okom dieťaťa. Nutnosťou je strpenie ľahkého dotyku čela dieťaťa lekárom pri použití ručného refraktometra.

Vyšetrenie predného segmentu aj očného pozadia: lekárom pomocou oftalmoskopu s potrebou priblížiť sa blízko k oku, dotknúť sa čela, viečok oka.

Funkčné vyšetrenie senzorickej a motorickej zložky binokulárnej rovnováhy, zistenie spolupráce oboch očí, prejavov škúlenia, orientačný test priestorového videnia. Je potrebné, aby si dieťa nechalo striedavo zakryť jedno oko a dokázalo sledovať ponúkaný fixačný predmet.

K bežnému vyšetreniu očí je nevyhnutná aplikácia očných kvapiek (tzv. „rozkvapkávanie“). Účinkom kvapiek je dočasne vyradená akomodácia a rozšírená zrenica nutná pre ďalšie vyšetrenia. Kvapky sú pre dieťa nepríjemné; po ich použití dieťa nejaký čas nezaostruje, je citlivé na svetlo (je vhodné mu vziať so sebou slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom proti slnku). Kvapky štípu, je potrebné tento nepríjemný pocit nebagatelizovať, ale komentovať s pochopením.

Vyšetrenie vnútroočného tlaku je nutné pri niektorých zrakových diagnózach aj u malých detí. Vykonáva sa pohmatom lekára na viečka očí dieťaťa, bezkontaktným tonometrom, prípadne kontaktným tonometrom. Dieťa by malo zvládnuť krátko fixovať na jeden bod, pripraviť sa na prúd vzduchu proti oku alebo dotyk prístroja na oku, ktoré je predtým ošetrené kvapkami.

Previous ArticleNext Article

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *