Bábätko, Moderný rodič

Otcovská dovolenka u nás a v zahraničí: Dočkajú sa jej slovenskí ockovia?

Ešte minulý rok to vyzeralo, že ockovia budú môcť so svojimi ratolesťami po príchode z nemocnice ostať o niečo dlhšie. Parlament však dve novely zákona o sociálnom poistení odmietol. Ako otcovská dovolenka funguje v Čechách a Poľsku? A aký bude ďalší postup slovenských orgánov?

Budúci otcovia si na Slovensku veľmi nenavyberajú. Otcovskú dovolenku počas minulého roka parlament neschválil. Zaujímalo nás, či je tento výrok definitívny alebo v budúcnosti budú môcť otcovia ostať doma s partnerkami a čerstvo narodenými detičkami aj dlhšie ako len na pár dní.

„Otcovská dovolenka je jedným z opatrení Európskeho piliera sociálnych práv, o ktorom aktuálne diskutujú štáty únie a nie je ešte známe v akej podobe a či sa dostane do smernice Európskej komisie. MPSVR SR bez ohľadu na výsledok tejto diskusie už pripravuje návrh na zavedenie otcovskej dovolenky, ktorý v dohľadnej dobe predstaví sociálnym aj koaličným partnerom,“ odpovedal na našu otázku riaditeľ tlačového a komunikačného odboru MPSVR SR Mgr. Michal Stuška.

Dodal, že: „ MPSVR navrhuje od začiatku budúceho roka umožniť obom rodičom súbežné poberanie materskej dávkynovela je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V rámci rodinnej politiky bude spomínané opatrenie – ustanovenie znamenať  dôležitú pomoc mladým rodinám, pričom už dnes môžeme konštatovať, že Slovensko poskytuje vysoký štandard napr. na čerpanie materského otcov, ktoré je na porovnateľnej úrovni so škandinávskymi krajinami.“

Podľa neho záujem o využívanie podobného voľna zvýšil. Rieši sa však až v neskoršom období starostlivosti o dieťa (po skončení materskej matky dieťaťa). Otcovská dovolenka v podobe, v akej ju v článku spomíname, by však mala pomôcť rodine bezprostredne po narodení potomka. V roku 2012 poberalo materskú dávku 210 otcov, v roku 2017 viac ako 6 tisíc. Otcovia, rovnako ako matky, majú nárok na rodičovskú dovolenku – za rovnakých podmienok ako ich partnerky.

O čo ide vo vyššie spomínanej novele?

Táto novela obsahuje súbežné poberanie dávky materského u otca aj matky.

  • účelom je odstrániť interpretačné problémy súvisiace s nárokom otca na materské, ak po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ďalšie ich dieťa
  • predpokladá sa, že vplyvom navrhovanej zmeny sa v roku 2019 zvýši počet otcov poberajúcich materské o 10%, teda o cca 6OO osôb. V ďalších rokoch ministerstvo predpokladá nárast o 40%.

Zatiaľ je to o dohode

To, či otec dostanete voľno závisí na dohode so zamestnávateľom. Rozhodovať môže aj kolektívna zmluva, v ktorej sú určené okolnosti, za akých dostane otec po narodení dieťaťa voľno. Nárok na platené voľno nemá.

„Ak by mal už dnes „čerstvý otec“ nárok „na platené voľno“ automaticky zo zákona, nebol by už zrejme dôvod na diskusiu a prípravu inštitútu novej „otcovskej dovolenky“ v legislatíve. Samozrejme, finálna úprava definitívne určí, či pôjde o „rozšírenie nároku“ na riadnu platenú dovolenku alebo dávku nárokovateľnú z nemocenského fondu sociálneho poistenia, ako je to pri dnešnom materskom,“  dodal Stuška.

V Čechách sú už o niečo ďalej

Kolotoč okolo otcovskej dovolenky sa v Čechách roztočil už v máji roku 2016. Prišlo k schváleniu návrhu zákona o nemocenskom poistení. Umožňuje otcovi ostať po narodení dieťaťa doma neprerušene 7 kalendárnych dní.

Po roku a pol obvyklého schvaľovania a pozmeňovacích procesov prišlo v roku 2017 k zverejneniu. Pre českých oteckov to znamená jedno – po narodení potomka je možné ostať na „otcovskej dovolenke“ 7 kalendárnych dní doma s rodinkou. Účinnosť plynie od 1.februára 2018.

Otcovskú popôrodnú starostlivosť, ako sa oficiálne tejto dovolenke hovorí, môže otec čerpať prvých 6 týždňov od narodenia, 7 kalendárnych dní bez prerušenia. Neplatí to však iba pre otcov detí narodených po prvom februári, vzťahuje sa to aj na otcov detí  narodených počas minuloročných Vianoc, presnejšie od dátumu 21. 12 2017.

Dávka je vyplatená formou dávky otcovskej popôrodnej starostlivosti a je činí 70% vymeriavacieho základu zo zárobku. Vymeriavací základ je počítaný rovnakým spôsobom ako u materskej dovolenky, teda sčítaním hrubých zárobkov za posledný rok a ich následným vydelením počtom dní.  Nárok a dávku majú zamestnanci aj OSVČ, vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohodny mimo pracovný pomer, musia však byť nemocensky poistení.

V Poľsku je otcovská dovolenka obľúbená…a trvá dlhšie

Polskí ockovia si s prírastkom užívať oveľa viac. Existujú tri druhy dovolenky, ktorú možno čerpať od narodenia až po 6.rok dieťaťa, v závislosti od viacerých pravidiel, ktoré definujú jednotlivé typy. Ktorý čo obnáša?

1.typ – otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka je čas vyhradený pre otca a dieťa a tento typ nie je závislý na materskej dovolenke, ktorá je určená pre matku dieťaťa. Činí 14 dní (vrátane nedele a sviatkov) a otcovi pripadá nárok na 100% priemernej odmeny, ktorú poberal počas uplynulých 12 mesiacov.

Dva týždne si môže otec buď rozdeliť na dva separátne týždne alebo ich využije vcelku, najneskôr však do 24 mesiacov od narodenia. Platí to pre rodiča, ktorý nie je vo zväzku s matkou dieťaťa alebo pre otca z rozvedeného manželstva. Dĺžka v tomto prípade nie je ovplyvnená počtom detí.

2. typ – otcovská dovolenka II.

Druhý typ otcovskej dovolenky závisí, na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, od materskej dovolenky. Ak sa mamička rozhodne nevyužiť plnú dovolenku, zvyšnú časť môže prevziať otec dieťaťa, ale prvých 14 dní je určených výhradne pre matku.

Nasledujúcich 6 týždňov možno prerozdeliť medzi rodičov. Platí pre otcov s platnou pracovnou zmluvou a za vopred dohodnutých podmienok so zamestnávateľom.

3.typ – rodičovská dovolenka

Tretím typom je rodičovská dovolenka. je automaticky priznaná matke, avšak po predložení potrebných dokumentov ju možno priznať otcovi dieťaťa. Na rodičovskej dovolenke môžu byť obaja rodičia súčasne, avšak jej dĺžka nesmie prekročiť lehotu určenú zákonom.

Dĺžka rodičovskej dovolenky je 32 týždňov v prípade narodenia jedného dieťaťa, v prípade narodenia viac ako jedného potomka je dĺžka 34 týždňov. Využiť ju môžu vcelku alebo maximálne v 4 častiach do konca kalendárneho roku, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov. Žiadna časť nemôže byť kratšia ako 8 týždňov.

Previous ArticleNext Article

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *