Lifestyle, Výchova

Časté chyby v nutričnej výchove detí

Rodičia sa môžu dopúšťať v súvislosti s nutričnou výchovou i vlastným vzťahom k jedlu častých chýb. Pre správny vývoj stravovacích návykov detí by bolo vhodné vyvarovať sa tým najčastejším chybám, ktoré by viedli k nevyváženému príjmu základných živín, následným zdravotným ťažkostiam a rozvinutiu stravovacích zlozvykov.

1) Teoretické neznalosti

Neznalosti o zložení potravy, funkciách základných živín, o energetickej hodnote jedla, pôsobení rôznych nutričných doplnkov… Niektoré matky nedokážu pripraviť pestré a dobre stráviteľné jedlo, ktoré by bolo vhodné pre dospelých i deti v rôznych fázach ich vývoja. Problémom je tiež neznalosť vhodného jedla počas chorôb a rekonvalescencie.

2) Nevhodná skladba rodinného jedálnička

Často je nevhodná skladba jedálnička výsledkom zhonu, nedostatku času na prípravu čerstvého jedla či zlej kvality potravín v najbližších dostupných obchodoch. Nemusí ísť len o výsledok nízkeho odborného (teoretického) vzdelania matky. Stereotyp v rodinnom stravovaní niekedy kopíruje typické „závodno kuchynské“ jedálničky (vyprážané rezne, bravčová pečienka, guláš, sviečková).

3) Nešetrnosť v zaobchádzaní s potravinami či hotovým jedlom

Mnohí ľudia si neuvedomujú súvislosť jedla so životným prostredím, jeho využívaním alebo naopak jeho poškodzovaním a ničením.

Podľa niektorých výskumov až tretina potravín či jedál končí v odpadkovom koši. To znamená zbytočné míňanie mnohých zvierat, nákladov vydaných na ich chov, mnoho zbytočne vyrobených obalov na potraviny, zbytočné palivo, spotrebu energie nutnej na spracovanie a prepravu potravín. Ekologické myslenie a ochrana prírody by sa mali premietať do mysle aj prostredníctvom nutričnej ​​výchovy. Deti by sa mali učiť šetrnému zaobchádzaniu s potravinami a jedlom, mali by pochopiť úctu k životu zvierat aj k prírode, mali by chápať ľudské úsilie na zabezpečenie ich každodennej stravy. Ak sa tomuto nenaučia v rodinách, bude to na škodu ich samotných a tiež spoločnosti, v ktorej žijú.

4) Nepravidelnosť v jedle rodiny a detí

Dlhodobá nepravidelnosť v stravovaní má okrem zdravotných dôsledkov aj psychologické dôsledky. Predlžovanie fázy hladovania, napríklad vynechaním raňajok, môže vyvolať pokles glukózy v krvi, čo vedie k únave a strate sústredenosti.

5) Nesprávne stravovacie návyky rodiny

Nesprávne sú zvyklosti niektorých matiek, ktoré doprajú deťom bez obmedzenia vyprážané hranolky, hamburgery, langoše, korenené lupienky či klobásy.

Podporujú obľubu nápojov s vyšším obsahom cukru či sladidiel, farbív, kofeínu. V niektorých rodinách sa korení a solí viac, než je pre deti (a často i dospelých) zdravé. Tento typ potravín a jedál nie je pre deti zdravý a dieťa si môže urobiť na tieto potraviny a jedlá predčasný návyk.

6) Nevhodné postoje dospelých k jedlu

Tieto postoje môžu mať niekoľko podôb. Jednou možnosťou je kritické hodnotenie vedeckých poznatkov o výžive, o zdravých či potenciálne škodlivých potravinách, podceňovanie odporúčania a rád od lekárov, nedôvera voči novým spôsobom prípravy jedál a podobne.

Ďalším nevhodným postojom je priame odmietanie jedla alebo niektorých potravín jedným z rodičov (častejšie otcom) v prítomnosti dieťaťa. Posledným nevhodným postojom je nadmerná pozornosť voči jedlu, precenenie jedlá ako všelieku na všetky ťažkosti či zdravotné problémy.

7) Nevhodné správanie rodičov pri jedle

Nemusí ísť len o hodnotenie jedla. Rodičia by sa mali vyvarovať vyvolávaniu či riešeniu konfliktov. Nevhodné je tiež sledovanie televízie pri jedle. Používanie vulgárnych výrazov je veľmi nevhodné pri stolovaní rodiny (samozrejme i mimo neho).

8) Nedostatky v kultúre stolovania

Kultúra stolovania je výrazom aktuálneho fungovania rodiny, jej ekonomických pomerov a vonkajších podmienok existencie. Kultúrnu úroveň rodiny dokazuje aj spôsob stolovania, úprava stola, používanie vhodného jedálneho náčinia a príborov.

9) Nevyvážené, extrémne diéty

Rodičia by si mali premyslieť, či je ich diéta vhodná aj pre ich deti (či už ide o diétu zo zdravotných dôvodov, náboženského presvedčenia a iné.). V rôznych stupňoch vývoja detí sa potreby niektorých živín dosť líšia od potrieb živín dospelých, preto by tento aspekt mali rodičia zvážiť pred zvolením nejaké diéty pre celú rodinu.

10) Nerešpektovanie vekových a vývojových zákonitostí a individuality dieťaťa

Rodičia často deťom dovoľujú konzumovať jedlá, ktoré pre nich nie sú zo zdravotného hľadiska vhodné. Týka sa to hlavne pokrmov s vysokým obsahom soli, nasýtených mastných kyselín či prepálených tukov. Ide aj o nadmernú konzumáciu sladkostí, sladených nápojov a kaloricky príliš bohatých jedál.

Autor: Mgr. Kateřina Kutálková, DiS.
Garantuje Alice Jordová, DiS – vedúci nutričný terapeut pre Detské centrum Ostrovček, Olomouc.

Zdroje:
Fraňková, Slávka, Odehnal, Jiří a Pařízková, Jana. Výživa a vývoj osobnosti dieťaťa.
Fraňková, Pařízková a Malichová. Jedlo a výživa dieťaťa a adolescenta.

Previous ArticleNext Article

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *